ผมใช้เน็ตที่ต้องใส่ use และ pass ก่อนเข้า internet ทุกครั้งที่เปิดใหม่
นี่นี้ พอจะเล่นเกมออนไลน์แล้วปกติมันต้องโหลด GameGurd มันกลับไม่โหลดให้
เลยเล่นเกมไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ

ตัวส่ง internet เป็น wireless linksys ครับ 2 เสา

ผมต้องทำไงช่วยที!!!!!!!!!!!!!!