คือว่าเพิ่งลงวินโด้ใหม่แล้วมันลงไดรเวอการ์จอไม่ได้อะคับ มีวิธีดูมั้ยคับว่าเป็นการ์จอรุ่นอะไรจะได้ไปหา"ดรเวอมาลงถูก ใครก็ได้ช้วยทีจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง