ปุ่มกดมันเจ๊งไปสองปุ่ม
ไม่ทราบว่าที่พันทิพย์เขาซ่อมให้ได้ไหมครับแล้วราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่