ที่งาน Commart มี Edimax EW-7318USG Wireless-G USB Network Adapter ขายไหมครับ แล้วราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่