คือผมลง Vista sp1 แล้วมันฟ้องว่า driver ไม่ครบ
ก็เข้าไปโหลดที่เว็ปของ HP แล้ว
ปรากฏว่าทาง HP ก็มีให้มาไม่ครบ เช่น ไรเรส เป็นต้น
ตอนนี้เซงมากๆเลยครับ ซื้อมาแล้วใช้ ไวเรสไม่ได้

กลุ้มครับ