อยากรู้มีวิทีไหนบ้างที่สามารถต่อเน็ทที่หอพักได้บ้างและสายไม่หลุด เพราะที่หอผมมันจะตัดทุก5นาที