ผมใช้l310-n405tเดิมใช้แรม 512 2ตัวแต่ผมจะไปซื้อแรม2g/667มาใส่ได้ปะคับ แต่บอร์ดมันรับแค่533 แรม2G/533มันไม่เห็นมีเลย