พาทิชั่น F ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ลงเกมออนไลน์ ไว้ อยู่มาวันหนึงมาเปิดพาทิชั่น F ปรากฎว่า โฟลเดอร์ต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้าง เป็นแบบภาษาจีนบ้าง ไม่รู้ต้องแก้ไขแบบไหนดีครับ


ช่วยบอกด้วย