ช่วยทีคับ เลนโนโว จี430 ลงไดเวอร์เสียงไม่ได้
เอาไดเวอร์มาจากน่าเวบเลนโนโว
แนะนำทีคับ