ตอนจอภาพมีปัญหาคือมีอาการเป็นเส้นสีชมพูและจุดสีชมพูเหมือนรอยเปื้อยพอทำภาพ ss ไว้
แล้วไปเปิดเครื่องอื่นภาพที่เปิดกลับไม่มีอาการไม่ทราบว่าอุปกรณ์ส่วนไหนเสียช่วยวิเคราะห์ให้ที่คับ