ท่านใดเคยซื้อโนตบุ๊คมือ 1 ต่ำกว่าราคาตลาดที่ประกาศขายในห้องขายของบ้างไหมครับ

ที่ว่ามือ 1 มีประกันอันนี้มือ 1 จริงไหมครับ แปลกใจที่ขายได้ต่ำกว่าร้านค้าที่ pantip ประมาณ 3 พันบาท หากของใหม่จริงก็อยากจะอุดหนุนพ่อค้าในห้องนั้นเหมือนกัน เพราะเห็นมีหลายท่านเลยที่ประกาศขายโนตบุคมือ 1 ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ไม่รู้ท่านเหล่านั้นได้ของมาได้อย่างไร