คือผมจะกดให้มันเรียงรายชื่อเพลงใหม่อะครับทำไง

เมื่อ่กอนมันทำได้แล้วตอนนี้เมนูมันหายไปไหนม่ายรุ้ไม่มีให้กด

แล้วใครพอจะทราบไม๊ครับคือตอนนี้มันถ่ายรูปไมได้มันขึ้นว่าระบบผิดพลาด