คือว่าก่อนที่จะเข้าวินโดมันจะขึ้น Fan CPU error มันให้กด F1