ตามหัวข้อเลย จะรวมเน็ต 2 เส้น เข้ามาในคอมเครื่องเดียว