ผมเล่นเกมส์ NFS Undercover แ้ล้วปรับ Screen Refresh Rate ไม่ได้อะครับ เล่น Full Screen แล้วภาพกระพริบอะครับ