ผมโหลดฟายที่เว็บ www.upload-thai.com ปกติ แล้วเวลากดโหลด internet downloads
จะทำงานเลยครับ แต่ตอนนี้ครับ มันขึ้น file download ทำยังไงก็ขึ้นแบบนี้ แนะนำที่ครับให้ใช่ internet downloads ได้เหมือนเดิม แนะนำที่ครับขอบคุณครับ