เห็นมันถูกดี 3350 บาทเอง FSB1333ด้วย จะเอามาลากดีมั้ย
แล้วFSB1333กับFSB800ถ้าOCเท่ากันจะต่างกันมากมั้ยพอดีใช้E4500อยู่