รอประกอบอยู่ครับ อิกนานมัย สงคราม SSD จะเกิด

เหนซัมซุงโยนออกมาจากตึก 6 ชั้น แล้วเดินไปเก็บแล้วยัดใส่ NB บุ๊ทเฉยเลย