รอประกอบอยู่ครับ i7 ก้อมาแล้ว P6T ก้อมาแระ
อิกนานมัย สงคราม SSD จะเริ่ม

เหนซัมซุงโยนลงมาจากตึก 6 ชั้น พวกเดินไปเก็บยัดใส่ NB บุ๊ทเฉยเลย