เปิดดูกี่ครับ มันก็จะแจ้งเตือนมาทุกครั้งเลยครับ
มันจะเป็น Your Notifications 1 ตลอดเลย
เปิดดูแล้ว ก็ไม่เป็น 0 สักที

แก้ไขด้วยครับ