หา GTX 980 1ตัว รับมือ เชน 3 BRT BTS ช่องนนทรี

เสนอมาครับ