รับ I7 socket 1156 1 ตัวคับ

line = nickycolo ติดต่อได้ตลอดครับ

หรือทิ้งรายละเอียดไว้ผมจะเข้ามาดูเรื่อยๆๆครับ