คอมเรา27.5.2559jpg.jpg
ข้างบนนี้คือสเปคเครื่องผม ตอนนี้ใช้ ฮาทดิส 80GB
ผมอยากเปลี่ยนเป็น1TB หรือ2TB
คุณๆคิดว่า จะได้ไหม เช่น cpuไม่พอ ต้องตั้งค่้า ไบออต หรืออื่นๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ผมกลัวว่าซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้อะ