.ขอรับมือที่บ้าน ในกทม. เท่านั้น กันบิด ผมเป็นคนเยอะ
https://www.facebook.com/Liwokay
ID line: tanthaiusa