อุปกรณ์ (device):samsung galaxy note3
ราคา (price): 4500
สภาพ (condition):80%
ตำหนิ (defect):ลำโพง และกล้องหน้าเสีย
อย่างอื่นใช้งานปกติ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):ประกันหมด
ประกัน (warranty): ประกันหมด
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เปลี่ยนเป็นเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):: 0952506849 หรือ 0616377661
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): อยู่ฝั่งธน ลูกค้าสามารถรับของเองได้
ซอย อิสรภาพ 42