ขอพื้นที่ ขาย PSI S2HD เครื่องพึ่งได้มา
พอดีสั้งมาเกิน 1 ตัว

ใครสนใจ ขาย แค่ 600 ถ้วน ครับ

Line 0944490722