ตั้งรับ hd7750 ซักใบคับลงราคาและรูปไว้เลยคับหรือ pm