อุปกรณ์ (device): Mirrorless Camera Strap ยี่ห้อ Fotospeed T4 สีดำ
ราคา (price): 1000 บาท
สภาพ (condition): 100% อุปกรณ์ครบทุกชิ้น
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 1 กค.
ประกัน (warranty): ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เปลี่ยนเป็นเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): คุณพิม 08I-54I5OO3
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ส่ง EMS ฟรี
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)