รับ Galaxy Tab A with S Pen(8.0) ขออยู่ กทม หรือใกล้เคียง จะไปรับเอง มีเสนอมาได้ครับ pm หรือ 0988768576