ท่านใดโอนเงินให้ผม 310.13 บ เมื่อวันศุกร์ 12.55 น ติดต่อผมด้วยครับ