ขาดยาแก้ไอ ท่านใดมียาแก้ไอขอหลังไมล์ด้วย ขอบคุณครับ