โปรแกรม Photoshop cc

2เครื่องมือนี้ กดเปลี่ยนเครื่องมือไม่ได้และก็ใช้ไม่ได้ ตอนแรกก็ใช้ได้แต่พอใช้เครื่องมือ 3d ก็เป็นแบบนี้เลยแก้ไขยังไงดี (ดูดสีไม่ได้ เทสีไม่ได้ เปลี่ยนเครื่องมือ 2 ตัวนี้ไม้ได้)