ท่านใดจะปล่อยติดต่อได้ทาง pm ขอสภาพดี ใช้งานปกติ ด่วนครับ