เน้นเล่นเกมส์เปนหลัก พวก แนว 3Dไรพวกเนี้ย อะครับ

เครื่องประมวลไวๆหน่อย

จอขอ กี่นิ้วก็ได้นะครับ

แล้วแต่สมควร

อีกอย่างเครื่องไม่ร้อนยิ่งดีครับ บ้านผมร้อนมากๆ