ขออภัยอย่างสูง ปล่อยตกไปนะครับ ทำไมมันขึ้นหลายอันก้ไม่รุ