ครั้งแรก ลง
1......C: XP
2......D: Vista
ใช้ได้ตามปกติ ... แต่พอลง kalyway 10.5.2
3......E: OSX
ตอน Boot เจอ
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

H00000000
HFS + partition error


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
ใครบรรลุแล้ว....ช่วยชี้ทางด้วย....เพื่อประโยชน์กับ ผู้มี่มี HD เดียว แต่ต้องใช้หลาย OS

ขอคาระวะ...ด้วยใจ


************ใช้ kalyway 10.5.2 ลง ตัวเดียว (ใช้ kalyway 10.5.2 ทำ Partition)ไม่มีปัญหา Boot ได้ปกติครับ*************************