จะเอาการ์ดจอไปเคลม แล้ว ที่ศูนย์ไ หญ่ตรง ฟอจูนย์เปิดมั้ย

ขอบคุณล่วงหน้าครับ