ขอเปนตัวที่ใช้ง่ายๆ ghost หรือ trueimage ได้ยิ่งดีเลยคับ