ตอนลงครั้งแรกนั้นลงได้ครับ แต่ไม่ได้ลงตัว
packet ชื่อ management เลยจะลงซ้ำไปอีกรอบ
กลับเจอปัญหาดังรูป ครับทำให้ไปต่อไม่ได้
ก็เลยลอง uninstall (ลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ด้วย)แล้วลงใหม่
ก็ยังเป็นปัญหาเดิมเหมือนในรูปครับ
อยากทราบว่าพอมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ