บรรทัดนี้ แปลว่าอะไรอ่ะครับ
the linear access time of linked lists is prohibitive.
ขอบคุณครับ