ฝาก http://www.mybycat.com/th/Product_Li...tegory=aircard
ตอนนี้ Huawei B660 เหลือ 1290 กับ ZTE Aircard 199 บาท ที่ CAT SHOP