อุปกรณ์ (device):tab s 8.4 ขาวๆ เครื่อง ที่ชาร์จ เคสฝาพับแดง
ราคา (price): 6900 บาท
สภาพ (condition): 90%
ตำหนิ (defect): รอยนิดหน่อย
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): ปีกว่า
ประกัน (warranty): 7 วัน
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0892154409 line tontozer
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ชลบุรี หรือ ems