คือผมโหลดไฟล์ WinRAR ไปแล้วทำการแตกไฟล์ แต่ตอนแตกไฟล์ทำไมมันเป็นไฟล์ที่ใช้เปิดใน Word อยากถามท่านทั้งหลายว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ไฟล์ที่แตกออกมามันเป็นไฟล์ที่บอกว่า Unknown application อะครับ