PSU AT 200W ไฟ 12v ออกแค่ 11.20v
อยู้ดีๆเครื่องมันก็ดับไป รอให้เครื่องเย็นก็เปิดได้อีกไม่นานก็ดับอีก
ไฟ power good ไม่ออก
ไฟทุอย่างปกติ แต่ไฟ DC12v ออกแค่ 11.20v
เปลี่ยน C ใหม่หมดแล้ว ก็ยังไม่หาย
ควรเช็คตรงไหนต่อครับ
ขอบคุณครับ