มีท่านใดไม่ได้ใช้แล้วขอราคาไม่แรงครับ พร้อมกล่องนะครับ สะดวกแถวบางนาครับ