EnGenius ENS-202EXT เดิมใช้คู่กับ POE รุ่น EPE-1212 24V 0.6A แล้วเสีย

ถ้าเอา poe ที่ไฟ 24V A มากกว่า 1(ubi) มาใส่ใช้แทนกันได้ไหมครับ

ได้ลองกับ 24V 0.5A (ubi) แล้วใช้งานไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ