อุปกรณ์ (device):ขาย iPad PRO 9.7 Cellular 32G สี Rosegold + Smart keyboard + Case UAG อายุไม่ถึงเดือน
ราคา (price): 31,500
(ขาย iPad PRO 9.7 Cellular 32G สี Rosegold(27900) + Smart keyboard(5700) + Case UAG(1890) = 35490)
สภาพ (condition):99%
ตำหนิ (defect):-
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):ไม่ถึงเดือน
ประกัน (warranty): 1Y
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เปลี่ยนอีกแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0802215557
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): สีลม สาทร พระรามสาม
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)