ผมไปโหลดตัวแบบเล่นผ่านสตีมมา และลองมาทำ เล่นเองที่บ้าน โดยการเปิดเกมข้ามสตีม
โดยใด้ความรู้จากในเว็บนี้หละครับ(ขอบคุณทุกท่านมาก)

แต่ตอนนี้มีความรู้สึกอยากเอาไปลงร้านเกมครับขอถามนะครับ
1 ผมก๊อบทั้งโฟลเดอรสตีมไป เลยใด้ไหมครับ เพราะลงทีละเครือ่งเหนื่อยแย่
2 ผมต้องครีห้องยังไง config option ฉาก ความยาก อย่างไร เพราะผมยิ่งอ่านยิ่งงง
3 แล้ว join ไงครับ งงไปหมดโง่มากด้านนี้

ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญที่ช่วยสอนและลงภาพประกอบ ล่วงหน้าครับ อิอิ


เอแต่มันมีลืขสิทไหมครับ


ปล. ผมใช้เซอรเวอรคลากคอนเนกในร้าน ผมแค่อยากแลนในร้าน ต้องไปฟอรเวิรฺพอรต์อะไรไหมครับ