Dell CN-0WX492 WiFi Antenna

ใช้งานได้ครับ ^__^"

Support
- Wi-Fi 802.11a
- Wi-Fi 802.11b
- Wi-Fi 802.11g
- Wi-Fi 802.11n


รวมส่ง EMS 600 บาทครับ
สนใจ PM หรือ 09-1707-85สามสาม (รับของด้วยตัวเองแถว เมืองทองธานี หลักสี่ แจ้งวัฒนะ ครับ)


***** รูปปลากรอบ *****