อาการแบบนี้เกิดจากอะไร ครับ ก่อนเป็นก็เปิดได้ปกติ แล้วจะลงวินโดไหมเข้าถึงหน้าบูท แฟลชได้กำลังให้เลือกว่าจะลงภาษาไหน(น่าแรกวิน 7) แล้วก็ดับไปพอเปิดใหม่ก็อย่างที่เห็นเลยครับ
ติดขึ้นภาพ แล้วก็ดับ power ลองเปลี่ยนแล้ว ถอดถ่านแล้ว ทาซีรีโครนใหม่แล้ว ช่วยที่ครับขอบคุณครับ